Kommunfullmäktige protokoll den 31 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-05-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 85 - 101
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-05
Arkiveras
2023-06-27

Alingsås kommun