Kommunfullmäktige protokoll den 30 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 100-131
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-20
Arkiveras
2020-11-11

Alingsås kommun