Kommunfullmäktige protokoll den 29 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-11-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 217-225
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-04
Arkiveras
2023-12-27

Alingsås kommun