Kommunfullmäktige protokoll den 29 mars 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 32-64
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-03
Arkiveras
2023-04-25

Alingsås kommun