Kommunfullmäktige protokoll den 28 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-10-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 132-157
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-11-03
Arkiveras
2020-11-25

Alingsås kommun