Kommunfullmäktige protokoll den 28 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2024-02-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-33
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-05
Arkiveras
2024-03-27

Alingsås kommun