Kommunfullmäktige protokoll den 28 april 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 63 - 91
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-05-04
Arkiveras
2021-05-26

Alingsås kommun