Kommunfullmäktige protokoll den 27 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 201-231
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-11-02
Arkiveras
2021-11-24

Alingsås kommun