Kommunfullmäktige protokoll den 27 januari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-01-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-12
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-02-01
Arkiveras
2021-02-23

Alingsås kommun