Kommunfullmäktige protokoll den 27 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 89-115
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-03
Arkiveras
2022-05-25

Alingsås kommun