Kommunfullmäktige protokoll den 26 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-05-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 92-112
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-06-01
Arkiveras
2021-06-23

Alingsås kommun