Kommunfullmäktige protokoll den 26 januari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-01-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-55
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-02-01
Arkiveras
2022-02-23

Alingsås kommun