Kommunfullmäktige protokoll den 25 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 180-210
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-31
Arkiveras
2023-11-22

Alingsås kommun