Kommunfullmäktige protokoll den 25 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 116-140
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-31
Arkiveras
2022-06-23

Alingsås kommun