Kommunfullmäktige protokoll den 24 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 240-247
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-11-29
Arkiveras
2021-12-21

Alingsås kommun