1 Driftstörningar

Kommunfullmäktige protokoll den 24 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2024-04-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 59-85
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-05-07
Arkiveras
2024-05-30

Alingsås kommun