Kommunfullmäktige protokoll den 23 februari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-02-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 56-88
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-02-28
Arkiveras
2022-03-22

Alingsås kommun