Kommunfullmäktige protokoll den 22 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-02-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-31
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-06
Arkiveras
2023-03-28

Alingsås kommun