Kommunfullmäktige protokoll den 14 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-06-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 102-124
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-15
Arkiveras
2023-07-10

Alingsås kommun