Kommunfullmäktige protokoll den 13 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 226-247
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-18
Arkiveras
2024-01-09

Alingsås kommun