Kommunfullmäktige protokoll den 11 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 272-292
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-12
Arkiveras
2023-01-03

Alingsås kommun