Kommunfullmäktige protokoll 15 juni 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 141-175
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-06-20
Arkiveras
2022-07-12

Alingsås kommun