1 Driftstörningar

Kommunala pensionärsrådet protokoll den 7 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2021-05-07
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 8-15
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-05-18
Arkiveras
2021-06-09

Alingsås kommun