Kommunala pensionärsrådet protokoll den 6 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2022-05-06
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 13-24
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-05-13
Arkiveras
2022-06-02

Alingsås kommun