Kommunala pensionärsrådet protokoll den 12 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-12
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 1-7
Förvaringsplats
Närarkivet, Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2021-02-23
Arkiveras
2021-03-17

Alingsås kommun