Jävsutskottet protokoll den 6 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-10-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 13-20
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-10-08
Arkiveras
2021-11-01

Alingsås kommun