Jävsutskottet protokoll den 27 april 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-04-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 6-8
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-02
Arkiveras
2022-05-24

Alingsås kommun