Jävsutskottet protokoll den 26 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-05-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 3-5
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-06-02
Arkiveras
2021-06-25

Alingsås kommun