Jävsutskottet protokoll den 25 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-08-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 9-11
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-08-27
Arkiveras
2021-09-20

Alingsås kommun