1 Driftstörningar

Jävsutskottet protokoll den 17 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 21-22
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-11-18
Arkiveras
2021-12-10

Alingsås kommun