Jävsutskottet protokoll den 16 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-11-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 9-11
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-21
Arkiveras
2022-12-13

Alingsås kommun