Granskning – Ändring nr 4 av Detaljplan A455 för Alingsås, Bostäder vid Färgaregatan 1-3 (Korpen 4)

Syftet med projektet är att ändra gällande detaljplan för att pröva lämpligheten i att inreda lägenheter i befintlig magasinsbyggnad, samt att skydda bebyggelsen som klassas som kulturhistoriskt värdefull. Just nu pågår granskningsskedet, mellan 2022-12-08 och 2022-12-21.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum
2022-12-05
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-12-06
Arkiveras
2022-12-22

Alingsås kommun