Extra bolagsstämma AB Alingsås Rådhus och dotterbolag

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
ABAR
Sammanträdesdatum
2023-06-09
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-30
Arkiveras
2023-07-03

Alingsås kommun