Detaljplan för Alingsås, Omvandlingsområde Saxebäcken

Planen befinner sig i granskningsskedet. Granskningshandlingarna består av plankarta, planbeskrivning, samt samrådsredogörelse och finns att ta del på hemsidan. Sök på Omvandlingsområde Saxebäcken. Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden. Granskningen pågår mellan 1 februari - 28 februari 2021. Synpunkter senast 28 februari 2021. Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se Eller skicka in dina synpunkter till: Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 441 81 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-25
Protokoll
Ladda ner
Publicerat
2021-01-28
Arkiveras
2021-02-28

Alingsås kommun