1 Driftstörningar

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vardsjövägen, södra delen

Planen befinner sig i granskningsskedet. Granskningshandlingarna består av plankarta, planbeskrivning och finns att ta del på hemsidan. Sök på Bostäder vid Vardsjövägen. Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8–17 under granskningstiden. Granskningen pågår mellan 18 februari 2021 och 11 mars 2021. Synpunkter skall inkomma senast 11 mars 2021. Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se. Eller skicka in dina synpunkter till: Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Besöksadress: Sveagatan 12 441 81 Alingsås Telefon: 0322-61 60 00 samhallsbyggnad@alingsas.se

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-12
Protokoll
Ladda ner
Publicerat
2021-02-17
Arkiveras
2021-03-11

Alingsås kommun