Årsstämma AB Alingsås Rådhus och dotterbolag

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
AB Alingsås Rådhus
Sammanträdesdatum
2024-03-26
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-12
Arkiveras
2024-04-05

Alingsås kommun