Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 201020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§81-90
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-10-22
Arkiveras
2020-11-13

Alingsås kommun