1 Driftstörningar

Barn- och ungdomsnämndens protokoll 14 december 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§115-130
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-12-15
Arkiveras
2022-01-06

Alingsås kommun