Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts protokoll 21-09-07

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 54-66
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-09-07
Arkiveras
2021-09-29

Alingsås kommun