Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts protokoll 21-04-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§26-34
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-04-13
Arkiveras
2021-05-05

Alingsås kommun