Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§76-83
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-12-04
Arkiveras
2020-12-28

Alingsås kommun