Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§11-18
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-02-09
Arkiveras
2021-03-03

Alingsås kommun