Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 23-10-10

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§42-45
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-10-12
Arkiveras
2023-11-03

Alingsås kommun