1 Driftstörningar

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 22-01-11

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-11
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§1-12
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-01-18
Arkiveras
2022-02-09

Alingsås kommun