Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, 210504 protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 35-43
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-05-05
Arkiveras
2021-05-27

Alingsås kommun