Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2022-02-08

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§13-18
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-02-10
Arkiveras
2022-03-04

Alingsås kommun