Barn- och ungdomsnämnden sammanträde 2023-10-03

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§72
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-10-03
Arkiveras
2023-10-25

Alingsås kommun