Årsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Insjöriket

Handlingar finns att begäran ut via kommunstyrelsen@alingsas.se

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samordningsförbundet Insjöriket
Förvaringsplats
Mölndal
Publicerat
2024-03-27
Arkiveras
2024-04-18

Alingsås kommun