1 Driftstörningar

Antagande av detaljplan, Bostäder vid Erskavägen 5, 8 och 9

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 21 mars 2022, § 43, antagit ”Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder vid Erskavägen 5, 8 och 9”. Tillhörande antagandehandlingar och utredningar finns på kommunens hemsida www.alingsas.se (välj ”Meny” > ”Bygga, bo och miljö” > ”Samhällsplanering” > ”Pågående detaljplaner”)

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-21
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 43
Förvaringsplats
Sveagatan
Publicerat
2022-03-22
Arkiveras
2022-04-13

Alingsås kommun