Ändring nr 5 av detaljplan A70 för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2 (Bagaren 14), antagande

Härmed tillkännages att kommunstyrelsen i Alingsås den 16 oktober 2023 § 181 antagit ändring nr 5 av stadsplan för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-10-16
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 181
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-18
Arkiveras
2023-11-09

Alingsås kommun